Juridisk Advarsel - Destino La Vila S.L.

JURIDISK ADVARSEL 

For å overholde artikkel 10 i lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, informerer vi brukeren om våre data:

Firmanavn: DESTINO LA VILA SL

Adresse: Puntes del Moro 15, Villajoyosa, Alicante

NIF: B+05351697

Telefon +34 966 01 13 13

E-post: info@destinolavila.com

Nettsider: www.destinolavila.com

Formål

Leverandøren, ansvarlig for nettstedet, gjør dette dokumentet tilgjengelig for brukere for å oppfylle forpliktelsene i lov 34/2002, om tjenester fra informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE), samt å informere alle brukere av nettstedet angående vilkårene for bruk av nettstedet.

Enhver person som får tilgang til dette nettstedet, påtar seg rollen som bruker, og dermed forplikter seg til å respektere og overholde bestemmelsene som er angitt her, samt enhver annen lovbestemmelse som kan anvendes.

Ansvar

Leverandøren tar ikke noen form for ansvar for konsekvensene av informasjonen som er publisert på nettstedet, forutsatt at denne informasjonen er manipulert eller lagt inn av en tredjepart utenfor den.

Tilbyderens nettside kan bruke informasjonskapsler (små informasjonsfiler som serveren sender til datamaskinen til personen som går inn på siden) for å utføre visse funksjoner som anses å være avgjørende for at nettstedet fungerer og visualiseres korrekt. Informasjonskapslene som brukes på nettstedet, er uansett av midlertidige karakter og deres ene formål er å gjøre den påfølgende overføringen mer effektiv, og de forsvinner når brukerens økt slutter. Disse informasjonskapsler blir aldri brukt til å samle inn personlig informasjon om brukerne.

Fra klientens nettsted er det mulig at man blir omdirigert til innholdet på tredjeparts nettsteder. Gitt at leverandøren ikke alltid kan kontrollere innholdet som er lagt ut av tredjeparter på deres nettsteder, påtar det seg ikke noe ansvar for slikt innhold. I alle fall erklærer leverandøren at den vil sørge for øyeblikkelig tilbaketrekking av innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, moral eller offentlig orden, og at i så tilfelle, vil man ta initiativ til en umiddelbar tilbaketrekking av viderekoblingen til nevnte nettsted, og til å informere vedkommende myndigheter om det innholdet som er berørt.

Leverandøren er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet som er lagret, som eksempel, men ikke begrenset til, i fora, chatter, bloggeneratorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre måter som gjør det mulig for tredjeparter å publisere innhold uavhengig på nettstedet til leverandøren. 

Imidlertid, og i samsvar med bestemmelsene i art. 11 og 16 i LSSI-CE, gjør leverandøren seg tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, og samarbeider aktivt om tilbaketrekning eller, der det er hensiktsmessig, blokkering av alt innholdet som kan påvirke eller bryte lovgivningen nasjonalt eller internasjonalt, tredjeparts rettigheter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er noe innhold på nettstedet som kan være underlagt denne klassifiseringen, må du informere nettstedsadministratoren umiddelbart.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre enhver type informasjon som kan vises på nettstedet, uten noen forpliktelse til å forhåndsvarsle eller informere brukerne om nevnte forpliktelser, og det betraktes som tilstrekkelig at de publiseres på leverandørens nettsted.

Dette nettstedet er gjennomgått og testet for å sikre at det fungerer som det skal. I prinsippet kan riktig drift garanteres 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Imidlertid utelukker leverandøren ikke muligheten for visse programmeringsfeil, eller at force majeure, naturkatastrofer, streik eller lignende forhold kan oppstå som gjør det umulig å få tilgang til nettstedet.

Immateriell og industriell eiendom

Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dets programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, design, logoer, tekst og / eller grafikk tilhører leverandøren. Der hvor det er hensiktsmessig, har leverandøren en lisens eller uttrykkelig autorisasjon fra en del av forfatterne. Alt innholdet på nettstedet er behørig beskyttet av forskrifter om intellektuell og industriell eiendom, så vel som registrert i tilsvarende offentlige registre.

Uavhengig av hvilket formål de var ment for, krever full eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og kommersialisering i alle fall skriftlig forhåndstillatelse fra leverandøren. Enhver bruk som ikke tidligere er godkjent av leverandøren, vil bli ansett som et alvorlig brudd på forfatterens intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter.

Design, logoer, tekst og / eller grafikk som ikke tilhører leverandøren, og som kan vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, og de er selv ansvarlig for eventuelle kontroverser som måtte oppstå om dem. I alle fall har leverandøren uttrykkelig og forhåndstillatelse fra dem til å bruke dem.

Leverandøren AUTORISERER IKKE tredjeparter til å omdirigere direkte til det spesifikke innholdet på nettstedet. De må i alle tilfeller omdirigere til leverandørens hoved nettside.

Leverandøren anerkjenner til fordel for sine eiere tilsvarende industrielle og immaterielle rettigheter, deres bare omtale eller utseende på nettstedet innebærer ikke at det eksisterer noen rettigheter eller ansvar fra leverandøren over dem, og det innebærer heller ikke støtte, sponsing eller anbefaling fra del av det samme.

For å gjøre enhver form for observasjon angående mulige brudd på immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter, samt noe av innholdet på nettstedet, kan du gjøre det via følgende e-post.

Informasjonens sannferdighet.

All informasjon gitt av brukeren må være sannferdig. Følgelig, brukeren garanterer ektheten til dataene som kommuniseres gjennom skjemaene for abonnement på tjenestene. Det vil være brukerens ansvar å holde all informasjonen som blir gitt til DESTINO LA VILA S.L. oppdatert slik at den til enhver tid tilsvarer brukeres virkelige situasjon. Under alle omstendigheter, vil brukeren være eneansvarlig for eventuelle falske eller unøyaktige uttalelser og skader forårsaket leverandøren eller tredjeparter.

Mindreårige.

For å kunne bruke tjenestene, må mindreårige alltid innhente forutgående samtykke fra foreldrene, foresatte eller juridiske representanter, som i alle tilfeller er ansvarlige for alle handlinger utført av mindreårige underlagt deres ansvaret. Ansvaret for å bestemme det spesifikke innholdet som mindreårige får tilgang til tilsvarer de foresatte, det er derfor at hvis de får tilgang til upassende innhold via Internett, må det etableres mekanismer på datamaskiner, spesielt dataprogrammer, filtre og blokker, som tillater å begrense tilgjengelig innhold. Selv om de ikke er feilbare, er de spesielt nyttige for å kontrollere og begrense materialet som mindreårige har tilgang til.

Forpliktelse til å gjøre riktig bruk av nettet.